adresa
Software Legislativ Coleg si Web Coleg

Software Legislativ Coleg si Web Coleg

       Legislaţia completă a Romaniei, actualizată on-line zilnic,  la un preţ imbatabil!   Oferim doua produse software...

Web Design

Web Design

   Site-urile web realizate de CONSI SERV sunt create individualizat pentru fiecare client, studiind atent specificul fiecăruia şi mesajul dorit a fi promovat şi oferind soluţiile...

Service Calculatoare

Service Calculatoare

   Apelaţi cu încredere la echipa noastră, fie că aveți nevoie de un calculator, de service al calculatoarelor sau de realizarea unei rețele sau a unei infrastructuri de comunicaţie...

Reţele de calculatoare şi comunicaţii

Reţele de calculatoare şi comunicaţii

         Oferim servicii complete pentru reţele de calculatoare, telefonie şi camere de supravegehere, de la proiectare, execuţie, configurare până la...

 • Software Legislativ Coleg si Web Coleg

  Software Legislativ Coleg si Web Coleg

 • Web Design

  Web Design

 • Service Calculatoare

  Service Calculatoare

 • Reţele de calculatoare şi comunicaţii

  Reţele de calculatoare şi comunicaţii

Noutaţi Legislative

Clienţii noştri pot accesa baza de date legislativă la adresa www.webcoleg.ro 

Exercitarea profesiei de bona este reglementata prin lege

A fost publicata Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona, in Monitorul Oficial nr. 922/18.12.2014. Aceasta lege intra in vigoare la 3 luni de la publicarea sa in Monitorul Oficial.

Managerii de spitale pot fi medici, economisti sau juristi

 

Prin ordinul nr. 1488/2014 (publicat in data de 18.12.2014) s-a modificat Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii:astfel managerii pot fi absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar sau juridic.

De la 1 ianuarie 2015 se modifica Codul fiscal si Legea contabilitatii nr. 82/1991

OUG nr. 79/2014 (publicata in data de 11.12.2014) modifica Legea contabilitatii nr. 82/1991, incepand cu 1 ianuarie 2015.

OUG nr. 80/2014 (publicat in data de 12.12.2014) modifica incepand cu 1 ianuarie sau 1 februarie 2015 Codul fiscal in ceea ce priveste veniturile din activitati independente, declaratii privind TVA-ul si accize.

Se mareste salariul minim brut pe tara garantat in plata, de la 1 ianuarie 2015 si apoi de la 1 iulie 2015

Hotararea de Guvern nr. 1091/2014 (publicata in data de 11.12.2014) prevede:

"Art. 1. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora.
(2) Incepand cu data de 1 iulie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora."

Se mareste ajutorul anual pentru veteranii si vaduvele de razboi

Hotararea de Guvern nr. 1088/2014 (publicata la data de 09.12.2014):

"Art. 1. - Veteranii de razboi, vaduvele de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta ale razboiului, beneficiaza in anul 2014 de un ajutor anual in cuantum de 300 lei/persoana pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice."

Au aparut normele de aplicare ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

Au aparut in data de 8.12.2014 normele de aplicare ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, in Hotararea de Guvern nr. 1053/2014.

Au fost publicate Contractele colective de munca din sectorul de activitate Invatamant Preuniversitar si grup de Unitati din Sectorul de Activitate "Invatamant Superior si Cercetare

Au fost publicate CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA UNIC la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar in Monitorul Oficial Partea a V-a nr. 5/2014 si CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate "Invatamant Superior si Cercetare" in Monitorul Oficial Partea a V-a nr. 6/2014.

Ordinul nr. 1354/2014 modifica anexa nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public

Ordinul nr. 1354/2014 modifica anexa nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.043/2010. Pe baza acestuia am realizat si versiunea actualizata a Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.043/2010.

Hotararea nr. 1027/2014 modifica Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant si a criteriilor de promovare din sectorul bugetar platit din fonduri publice

Prin Hotararea nr. 1027/2014 se modifica Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011.


Tichetul de cresa va avea o noua valoare in a doua jumatate a acestui an, in timp ce tichetul de masa se mentine la nivelul actual.

Ordinul nr. 2207/2014 stabileste valoarea unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2014 la 9,35 lei, iar ordinul nr. 2208/2014 stabileste valoarea unui tichet de cresa pentru semestrul II al anului 2014 la 440 lei. Pentru primul semestru al anului, valoarea acestui tip de tichet a fost de 430 de lei.

Pot fi alocate sume Ministerului Sanatatii si Ministerului Justitiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru plata arieratelor inregistrate de catre unitatile sanitare cu paturi din subordinea acestora

OUG nr. 71/2014: "(2) Pana la finele anului 2014, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Sanatatii si Ministerului Justitiei pentru plata arieratelor inregistrate de catre unitatile sanitare cu paturi din subordinea acestora."

A aparut Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar si al personalului nedidactic in anul 2014

Ordinul Nr. 4854 / 31.10.2014 aproba Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar si al personalului nedidactic in anul 2014

Se modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

Hotararea Nr. 984 / 04.11.2014 modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002

Pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unitati medico- sociale, si al sistemului public de asistenta sociala, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majoreaza cu 100 lei

OUG nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015:
"Art. 1. - (1) Incepand cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unitati medico- sociale, si al sistemului public de asistenta sociala, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majoreaza cu 100 lei.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul personalului din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unitati medico-sociale, si sistemului public de asistenta sociala care in anul 2015 beneficiaza de majorarea salariului de baza cu sume mai mari de 100 lei, ca urmare a majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata."

A aparut Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant

ORDINUL NR. 4802/2014 (aparut in Monitorul Oficial nr. 722/23.10.2014) aproba Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant

Calendarul de vaccinari ale copiilor s-a schimbat

 

Calendarul vaccinarilor copiilor se modifica prin Ordinul nr. 1207/2014:

"5. In anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 1, titlul "Calendarul vaccinarilor in Romania" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Calendarul vaccinarilor in Romania

vaccinari mic 

*) Vaccinul pneumococic conjugat va fi introdus in calendarul de vaccinari in functie de fondurile disponibile.
**) Se realizeaza pana la epuizarea stocurilor de vaccin existente in teritoriu.
***) Se realizeaza incepand cu anul 2015. Pentru copiii in varsta de 6 ani neinscrisi in invatamantul primar sau in cazul carora se inregistreaza abandon scolar, vaccinarea se poate efectua de catre medicul de familie.
****) Se realizeaza pana in anul 2014, inclusiv.

NOTA:
Pentru administrarea tuturor vaccinurilor mentionate se vor utiliza numai seringi de unica folosinta.
Abrevieri:
DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular
VPI = vaccin polio inactivat
Hep B = vaccin hepatitic B
DTPa-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B
DTPa-VPI-Hib-Hep B = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B
RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion
BCG = vaccin de tip Calmette Guerrin
dT = vaccin diftero-tetanic pentru adulti"

S-a aprobat Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

S-a publicat ORDONANTA DE URGENTA nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat. In termen de maximum 15 zile se vor elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Se reduce CAS-ul pentru angajator cu 5%!

Legea nr. 123/19.09.2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele:

"Art. I. - La articolul 296(18) alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, literele a(1))-a(3)) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 "a(1)) 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 15,8% pentru contributia datorata de angajator;
 a(2)) 31,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
 a(3)) 36,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator.

 Art. II. - Prevederile art. I se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi."

Prevederile anterioare ale art. 296(18) erau:

"Art. 296(18).*) - (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, precum si entitatile prevazute la art. 296(3) lit. f) si g) au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira lunar contributiile de asigurari sociale obligatorii.
 (2) ABROGAT****).
 (3) Cotele de contributii sociale obligatorii sunt urmatoarele:
 a) pentru contributia de asigurari sociale:
 a(1) 31,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
 a(2) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator;
 a(3))***) 41,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 30,8% pentru contributia datorata de angajator;"

In data de 02.09.2014 a aparut Ordonanta de urgenta nr. 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala

Redam mai jos prevederile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala:

"Articol unic. - (1) Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h(1)) si art. 15 alin. (2) lit. g(1)) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, primarii si presedintii consiliilor judetene, consilierii locali si consilierii judeteni, precum si candidatii care au fost declarati supleanti isi pot exprima in scris si o singura data optiunea cu privire la partidul politic, organizatia minoritatii nationale din care doresc sa faca parte sau sa devina independenti, fara ca alesii locali respectivi sa isi piarda calitatea dobandita in urma alegerilor.

(2) Optiunea prevazuta la alin. (1) se depune de catre primari, respectiv de catre presedintii consiliilor judetene la autoritatea deliberativa a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective. Optiunea cu privire la partidul politic sau organizatia minoritatii nationale va fi insotita de acceptarea acestuia de catre partidul politic sau organizatia minoritatii nationale pentru care a optat.
(3) Optiunea prevazuta la alin. (1) se depune de catre consilierii locali, consilierii judeteni si de candidatii care au fost inscrisi pe liste si care au fost declarati supleanti la autoritatea deliberativa pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective. Optiunea cu privire la partidul politic sau organizatia minoritatii nationale va fi insotita de acceptarea acestuia de catre partidul politic sau organizatia minoritatii nationale pentru care a optat.
(4) Secretarii unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in termen de 10 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), au obligatia comunicarii situatiei centralizatoare a alesilor locali la institutia prefectului.
(5) In termenul prevazut la alin. (1) candidatii inscrisi in liste si care nu au fost alesi sunt declarati supleanti in listele respective. In caz de vacanta a mandatelor de consilieri locali/judeteni alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante, in ordinea in care sunt inscrisi in liste, cu conditia confirmarii in forma scrisa emise de catre conducerea judeteana a partidului caruia ii apartine."

 

S-a modificat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Printre modificarile stipulate prin Ordonanta Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 635/29.08.2014, redam mai jos prevederile referitoare la centurile de siguranta ale pasagerilor si referitoare la transportul copiilor in masina:

"17. La articolul 36, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1(1))-(1(3)), cu urmatorul cuprins:

"(1(1)) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta trebuie sa informeze pasagerii cu privire la obligatia legala de a le purta in timpul circulatiei pe drumurile publice.
(1(2)) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta au obligatia sa se asigure ca, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poarta centurile de siguranta sau sunt transportati numai in dispozitive de fixare in scaune pentru copii omologate, in conditiile prevazute de regulament.
(1(3)) Conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii in varsta de pana la 3 ani in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta, cu exceptia celor destinate transportului public de persoane, precum si a taxiurilor daca in acestea din urma ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata, in conditiile prevazute in regulament. Copiii cu varsta de peste 3 ani, avand o inaltime de pana la 150 cm, pot fi transportati in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta doar daca ocupa, pe timpul transportului, orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata."

In data de 3 iulie a aparut Legea nr. 94/01.07.2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta.

Titlul ordonantei de urgenta nr. 9/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Ordonanta de urgenta nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta" 

2. La articolul 1, alineatele (1)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile legii, bonuri de valoare, denumite in continuare vouchere de vacanta.
(2) Institutiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si institutiile publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, inclusiv cele care se finanteaza integral din venituri proprii, regiile autonome, societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care statul este actionar unic sau actionar majoritar, societatile si companiile nationale care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, acorda, in conditiile legii, vouchere de vacanta.
(3) Voucherele de vacanta se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.
(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta reprezinta contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal.
(5) Voucherele de vacanta sunt integral suportate de catre angajator, in conditiile art. 3."

4. La articolul 1, alineatele (7)-(9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Continutul minim al pachetului de servicii care se poate achizitiona prin intermediul voucherelor de vacanta va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
(8) Prestarea serviciilor achizitionate prin intermediul voucherelor de vacanta se face in unitati turistice, autorizate de Autoritatea Nationala pentru Turism.
(9) Angajatul care beneficiaza de vouchere de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal sau de bilete de odihna, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare."

5. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Societatile nationale, companiile nationale si societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care statul este actionar unic sau actionar majoritar, precum si regiile autonome, indiferent de forma de coordonare/subordonare, pot acorda angajatilor proprii prime, cu ocazia plecarii in concediul de odihna, numai sub forma voucherelor de vacanta, in conformitate cu prevederile art. 1."

8. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Sumele corespunzatoare voucherelor de vacanta acordate de catre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in limita a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este cel stabilit prin hotarare a Guvernului."

Art. II. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Autoritatea Nationala pentru Turism si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta, in mod corespunzator modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege.

Au aparut normele de aplicare ale Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Ordinul nr. 719/740/57/2.333 aproba normele de aplicare ale Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

In principiu, la vanzarea unui teren agricol situat in extravilan, prioritate au preemptorii.

Conform art. 2 lit. e):

"preemptor - titularul dreptului de preemptiune care poate sa cumpere cu prioritate un teren agricol situat in extravilan, fata de care detine calitatea de coproprietar, arendas, proprietar vecin sau statul roman prin Agentia Domeniilor Statului, in ordinea stabilita de lege;"

Potrivit art. 3 din Anexa nr. 1 la ordin:

"Art. 3. - Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, primariile au urmatoarele atributii: 

a) inregistreaza cererea vanzatorului, insotita de oferta de vanzare a terenului agricol si de documentele justificative prevazute la art. 5 alin. (1) din prezenta anexa;
b) infiinteaza, organizeaza si gestioneaza Registrul de evidenta a ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, pe suport hartie si in format electronic, care sa cuprinda cel putin informatii privind datele de identificare ale vanzatorului, suprafata de teren agricol situata in extravilan oferita spre vanzare, categoria de folosinta a acestora, pretul de vanzare, amplasamentul identificat prin tarla si parcela sau, dupa caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit in sistemul national de proiectie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a receptiei documentatiei cadastrale pentru imobilul in privinta caruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale incheiate pentru fiecare etapa a procedurii, adeverintele eliberate in vederea vanzarii libere a terenurilor, precum si orice corespondenta referitoare la realizarea procedurii;
c) afiseaza oferta de vanzare la sediul primariei si pe site-ul propriu, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege;
d) pe baza informatiilor cuprinse in oferta de vanzare, transmit lista preemptorilor la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz. Lista preemptorilor se afiseaza la sediul primariei, dupa caz, si pe site-ul propriu;
e) transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, dosarul tuturor actelor prevazute la lit. a);
f) in perioada prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege, inregistreaza si afiseaza la sediul primariei si pe site-ul propriu, dupa caz, toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinsi in lista preemptorilor sau de oricare alti preemptori necuprinsi in lista si care dovedesc ulterior intocmirii listei aceasta calitate prin acte justificative, in vederea exercitarii dreptului de preemptiune pentru oferta de vanzare in cauza;
g) transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, in copie, toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori in perioada prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege, insotite de documentele prevazute la art. 6 alin. (2) din prezenta anexa;
h) adopta masurile organizatorice necesare pentru desfasurarea la sediul primariei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune si de alegere a potentialului cumparator, cu respectarea stricta a dispozitiilor art. 7 din lege;
i) incheie procesul-verbal de constatare a derularii fiecarei etape procedurale prevazute la art. 7 din lege, prin care se consemneaza in detaliu activitatile si actiunile desfasurate;
j) dupa comunicarea si inregistrarea deciziei privind alegerea de catre vanzator a preemptorului potential cumparator, transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, numele si datele de identificare ale acestuia, precum si copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i);
k) in cazul in care niciun preemptor nu comunica acceptarea ofertei vanzatorului, iar vanzarea terenului este libera in conditiile legii, elibereaza vanzatorului o adeverinta care atesta ca s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune si ca terenul este liber la vanzare, la pretul prevazut in oferta de vanzare si pentru suprafata mentionata in actele de proprietate sau suprafata rezultata din masuratorile cadastrale, inscrisa in cartea funciara conform Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. O copie a acesteia, insotita de copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i), este transmisa structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz;
l) transmite vanzatorului adeverinta insotita de o copie certificata de conformitate cu originalul a ofertei de vanzare. O copie a adeverintei se transmite structurii centrale sau structurii teritoriale, dupa caz." 

FINANCIAR - CONTABIL

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 75 /03-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 888 din 05-12-2014; EMITENT: GUVERN) pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 74 /03-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 888 din 05-12-2014; EMITENT: GUVERN) cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare

balanta1 ORDIN Nr. 1.656 /08-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 891 din 08-12-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti (MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 2.425 din 8 decembrie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.656 din 8 decembrie 2014)

balanta1 ORDIN Nr. 1.622 /22-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 876 din 03-12-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti (MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE nr. 2.376 din 27 noiembrie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE nr. 1.622 din 22 noiembrie 2014) 

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 73 /03-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 883 din 04-12-2014; EMITENT: GUVERN) pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

balanta1 ORDIN Nr. 3.564 /20-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 863 din 27-11-2014EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

balanta1 ORDIN Nr. 3565 /20-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 863 din 27-11-2014; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 66 /15-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 768 din 22-10-2014; EMITENT: GUVERN) privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 65 /15-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 760 din 20-10-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea unor acte normative

balanta1 ORDIN Nr. 3.093 /14-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 761 din 21-10-2014; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX(2) al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri

balanta1 ORDIN Nr. 1.408 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 757 din 17-10-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 1.920 din 16 octombrie 2014 si MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.408 din 16 octombrie 2014) privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti 

balanta1 ORDIN Nr. 1.369 /08-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 741 din 10-10-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

balanta1 ORDIN Nr. 1.341 /01-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 725 din 03-10-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

balanta1 LEGE Nr. 123 /19-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 687 din 19-09-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

ACTE ACTUALIZATE

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (SINTEZĂ la data de 05.11.2014)

balanta1 ORDIN nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (SINTEZĂ la data de 02.12.2014)

balanta1 LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (SINTEZĂ la data de 04.11.2014)

balanta1 LEGEA nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (SINTEZĂ la data de 26.05.2014)

balanta1 ORDINUL nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor (SINTEZĂ la data de 25.11.2014)

balanta1 HOTĂRÂREA Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (SINTEZĂ la data de 24.11.2014)

balanta1 ORDINUL nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public (SINTEZĂ la data de 21.11.2014)

balanta1 ORDINUL nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor (SINTEZĂ la data de 17.11.2014)

balanta1 LEGEA nr. 215/2001 a administraţiei publice locale (SINTEZĂ la data de 04.11.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (SINTEZĂ la data de 30.06.2014)

balanta1 LEGEA Nr. 571/22-12-2003 - CODUL FISCAL al României (SINTEZĂ la data de 22.10.2014)

balanta1 LEGEA NR. 554/2004 contenciosului administrativ (SINTEZĂ la data de 19.10.2014)

balanta1 LEGEA nr. 287/2009 privind Codul Civil (SINTEZĂ la data de 19.10.2014)

balanta1 LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (SINTEZĂĂ la data de 16.10.2014)

balanta1 LEGEA nr. 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (SINTEZĂ la data de 16.10.2014)

balanta1 ORDINUL Nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 (SINTEZĂ la data de 10.10.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (SINTEZĂ la data de 06.10.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (SINTEZĂ la data de 07.10.2014)

balanta1 LEGEA FONDULUI FUNCIAR Nr. 18/1991 (SINTEZĂ la data de 05.07.2014)

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

balanta1 ORDIN Nr. 2.425/08-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 891 din 08-12-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti (MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 2.425 din 8 decembrie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.656 din 8 decembrie 2014)

balanta1 ORDIN Nr. 2.376 /27-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 876 din 03-12-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti (MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE nr. 2.376 din 27 noiembrie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE nr. 1.622 din 22 noiembrie 2014)

balanta1 ORDIN Nr. 2.206 /06-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 875 din 02-12-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 1.056 /26-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 864 din 27-11-2014; EMITENT: GUVERN) privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor

balanta1 ORDIN Nr. 1.914 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 763 din 21-10-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare in anul 2014

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 855 /07-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 738 din 09-10-2014; EMITENT: GUVERN) privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judetene şi comunale

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 /28-08-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 646 / 02-09-2014; EMITENT: GUVERN) pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala.

ÎNVĂŢĂMÂNT

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 1.056 /26-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 864 din 27-11-2014; EMITENT: GUVERN) privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor

balanta1 CONTRACT COL. MUNCĂ UNIC Nr. 1.483 /13-11-2014 (MONITORUL OFICIAL P. V Nr. 5 din 13-11-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar

balanta1 ORDIN Nr. 4.895 /10-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 861 din 26-11-2014; EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE) pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 788 /10-09-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 685 din 19-09-2014; EMITENT: GUVERN) privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015.

MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

balanta1 ORDIN Nr. 2.073 /29-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 878 din 03-12-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor (MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.073 din 29 octombrie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.623 din 27 noiembrie 2014)

balanta1 ORDIN Nr. 2.126 /05-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 874 din 02-12-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adapost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 989 /04-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 811 din 06-11-2014; EMITENT: GUVERN) privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 70 /04-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 811 din 06-11-2014; EMITENT: GUVERN) privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015

balanta1 CONTRACT COL. MUNCĂ Nr. 1.376 /22-10-2014 (MONITORUL OFICIAL P. V Nr. 4 din 06-11-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECĂIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) la Nivel de Grup de Unităţi Asistenţă Socială pe anii 2014-2015

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 904 /15-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 763 din 21-10-2014; EMITENT: GUVERN) pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 903 /15-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 763 din 21-10-2014; EMITENT: GUVERN) privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice.

balanta1 LEGE Nr. 131 /08-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 740 din 10-10-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

balanta1 LEGE Nr. 123 /19-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 687 din 19-09-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ

balanta1 ORDIN Nr. 1.846 /28-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 881 din 04-12-2014; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE nr. 1.846 din 28 noiembrie 2014 şi MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE nr. 2.408 din 3 decembrie 2014)

balanta1 ORDIN Nr. 1.801 /17-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 849 din 21-11-2014; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al Romaniei în sectorul vitivinicol 2014-2018

balanta1 LEGE Nr. 86 /27-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 491 din 02-07-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

SANITAR - VETERINAR

balanta1 ORDIN Nr. 96 /22-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 611 BIS din 18-08-2014; EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR) privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

SĂNĂTATE ŞI SPITALE

balanta1 ORDIN Nr. 1.449 /28-11-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 890 din 08-12-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 (MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.449 din 28 noiembrie 2014 şi CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE din 25 noiembrie 2014)

balanta1 ORDIN Nr. 1.354 /13-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 849 din 21-11-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010

balanta1 ORDIN Nr. 1.296 /04-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 808 din 06-11-2014; MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI.

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 70 /04-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 811 din 06-11-2014; EMITENT: GUVERN) privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015.

balanta1 LEGE Nr. 140 /21-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 774 din 24-10-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii.

balanta1 LEGE Nr. 149 /22-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 771 din 23-10-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă.

balanta1 ORDIN Nr. 1.208 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 766 din 22-10-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014.

balanta1 ORDIN Nr. 1.207 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 757 din 17-10-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 422/2013.

balanta1 LEGE Nr. 132 /09-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 739 din 10-10-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

MEDIU

balanta1 ORDIN Nr. 377 /14-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 388 din 26-05-2014; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE – DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PADURI ŞI PISCICULTURĂ) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodarire a apelor şi a autorizatiei de gospodarire a apelor.

COD RUTIER

balanta1 ORDIN Nr. 21 /26-08-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 635 din 29-08-2014; EMITENT: GUVERNUL) pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

JURIDIC

balanta1 ORDIN Nr. 3.499C/07-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 770 din 23-10-2014; EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI) privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, precum şi stabilirea condiţiilor şi activităţilor în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbatori legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei.

balanta1 ORDIN Nr. 1.917 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 768 din 22-10-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.407 din 16 octombrie 2014 şi MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 1.917 din 16 octombrie 2014) privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

PROGRAME DE DEZVOLTARE

balanta1 ORDIN Nr. 989 /29-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 716 din 01-10-2014; EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE) privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013".

CULTURĂ

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 550 /02-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 501 din 04-07-2014; EMITENT: GUVERN) privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

Vineri, 19 Decembrie 2014

Noutaţi legislative!

Colaborari

business partners


Cautam distribuitori pentru aplicatia legislativa Colectie Legi. Oferim comisioane avantajoase colaboratorilor nostri! Pentru informatii va rugam sa ne contactati!