HOTARAREA nr. 348/2021 (publicata la 26.03.2021) modifica anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

1. La articolul 2 alineatul (1), dupapunctul 2 se introduc cinci noi puncte, punctele 2(1)-2(5), cu urmatorul cuprins:
“2(1). in toate localitatile, unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4 si mai mica sau egala cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 20,00-5,00, cu urmatoarele exceptii:
a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;
b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;
c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;
2(2). in toate localitatile, unde incidenta cumulata la 14 zile depaseste 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 20,00-5,00, cu urmatoarele exceptii:
a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;
b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;
c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;
2(3). masurile instituite in localitatile prevazute la pct. 2(1) nu se aplica daca incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite in localitatile prevazute la pct. 2^2 nu se aplica daca incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 7/1.000 de locuitori;
2(4). in toate localitatile se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei, in perioada 27 martie-28 martie 2021, in intervalul orar 18,00-22,00 pentru deplasarea si participarea la serviciile religioase oficiate pentru sarbatoarea Pesah;
2(5). in toate localitatile se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei, in perioada 3 aprilie-4 aprilie 2021, in intervalul orar 20,00-2,00 pentru deplasarea si participarea la slujbele religioase;”

2. La articolul 2, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, prevazut la alin. (1) pct. 2 lit. a), pct. 2(1) lit. a) si pct. 2^2 lit. a), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.
(3) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, prevazut la alin. (1) pct. 2 lit. b)-d), pct. 2(1) lit. b)-d) si pct. 2^2 lit. b)-d), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.”

3. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 7 – (1) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in intervalul orar 5,00-21,00.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(3) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 5,00-18,00, in toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4 si mai mica sau egala cu 7,5/1.000 de locuitori.
(4) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in intervalul orar 5,00-18,00, in toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile depaseste 7,5/1.000 de locuitori.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), in intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(6) Masurile prevazute la alin. (3) nu se aplica daca incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (4) nu se aplica daca incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 7/1.000 de locuitori.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), (3) si (4), unitatile farmaceutice, benzinariile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum si operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizeaza autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, si cei din domeniul transportului rutier de marfuri care utilizeaza autovehicule cu masa maxima autorizata de peste 2,4 tone isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara.”

4. La articolul 10, dupa punctul 1 se introducdoua noi puncte, punctele 1(1) si 1(2), cu urmatorul cuprins:
“1(1). se suspenda activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii inchise in domeniul salilor de sport si/sau fitness in localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori;
1(2). masura prevazuta la pct. 1(1) nu se aplica in toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3,5/1.000 de locuitori;”

5. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 15 – (1) Prin incidenta cumulata la 14 zile se intelege incidenta cumulata a cazurilor calculata pe un interval de 14 zile, cuprins intre a 17-a zi si a 3-a zi, anterioare datei in care aceasta se realizeaza, prin raportare la cifra reprezentand suma persoanelor cu domiciliul sau resedinta in localitatea de referinta, comunicata comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judetene, in prima zi lucratoare a saptamanii, la ora 16,00. Cifra comunicata de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale judetene este utilizata ca referinta pentru intreaga perioada de timp pana la furnizarea unui nou set de date actualizate si se transmite si Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
(2) Constatarea incadrarii in limitele incidentei cumulate la 14 zile, astfel cum este calculata la alin. (1), in vederea punerii in aplicare a masurilor stabilite in prezenta hotarare, se realizeaza in maximum 48 de ore de la atingerea acestora, prin hotarare a comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, pe baza analizelor prezentate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, iar masurile se aplica pentru o perioada de 14 zile, urmand a fi reevaluate la finalul acesteia.
(3) Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti calculeaza zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competenta, incidenta cumulata a cazurilor la 14 zile, astfel cum este calculata potrivit dispozitiilor alin. (1), si prezinta comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta analiza rezultata in cel mult 24 de ore de la data constatarii atingerii limitelor stabilite in prezenta hotarare.
(4) Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou-confirmate, gestionate in aplicatia <<corona-forms>>, Serviciul de Telecomunicatii Speciale va prezenta automat, la ora 10,00, pe platforma <<alerte.ms.ro>> rezultatul calculului ratei de incidenta conform formulei prevazute la alin. (1).”

6. La articolul 16, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(16) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 10 pct. 1, 1(1), 1(2) si 2 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.”

7. In cuprinsul anexei nr. 3, sintagmele “incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile” si “incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor” se inlocuiesc cu sintagma “incidenta cumulata la 14 zile”.

https://stirioficiale.ro/…/2603-Model%20Declaratie%20propri…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.