LEGEA nr. 55/2021 (publicata in 01.04.2021) modifica Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

1. La articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 8 – (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi sau cu amenda stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat.
(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi sau cu amenda asocierea in vederea savarsirii faptei prevazute la alin. (1).”
2. La articolul 9, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 9 – (1) Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 8 ani si interzicerea unor drepturi sau cu amenda urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale:”
3. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 10 – (1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art. 8 si 9, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depaseste 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica pedeapsa cu amenda.”
4. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1(1)) si (1(2)), cu urmatorul cuprins:
“(1(1)) In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 8 si 9, daca in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, este acoperit integral, fapta nu se mai pedepseste, facandu-se aplicarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(1(2)) Dispozitiile prezentului articol se aplica tuturor inculpatilor chiar daca nu au contribuit la acoperirea prejudiciului prevazut la alin. (1) si (1(1)).”