ORDIN NR. 3993/2021 (publicat in 17.06.2021) privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din invatamant, prevazute in Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice:

“Art. 1 – (1) Majorarile/Cresterile salariale prevazute la art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 si art. 8 din anexa nr. I cap. I lit. B “Reglementari specifice personalului didactic din invatamant”, respectiv art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica la salariul de baza detinut/aflat in plata.
[NOTA: Reproducem art. 5 alin. (1), art. 7 si art. 8 din anexa nr. I cap. I:
“Art. 5
(1) Personalul didactic din invatamant, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, bibliotecilor centrale universitare, respectiv al institutiei de nivel superior si reprezinta o crestere cu 25% a salariului de baza detinut. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani.
[..]
Art. 7
Personalul didactic care asigura predarea simultana la 2-5 clase de elevi in invatamantul primar sau gimnazial primeste o majorare a salariului de baza dupa cum urmeaza:
a) pentru 2 clase de elevi, o crestere cu 7% a salariului de baza detinut;
b) pentru 3 clase de elevi, o crestere cu 10% a salariului de baza detinut;
c) pentru 4 clase de elevi, o crestere cu 15% a salariului de baza detinut;
d) pentru 5 clase de elevi, o crestere cu 20% a salariului de baza detinut.
Art. 8
Personalul didactic care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru invatamantul primar, profesorii pentru invatamantul prescolar beneficiaza de o majorare de 10% a salariului de baza.”]
(2) Prevederile art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si cadrelor didactice care au obtinut gradul didactic I prin echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017.
[NOTA: Reproducem art. 14 alin. (3) din Lege-cadru nr. 153/2017:
(3) Personalul didactic de predare care solicita si obtine gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare, nu primeste indemnizatia pentru titlul stiintific de doctor. Cadrele didactice opteaza pentru indemnizatia pentru titlul stiintific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I. “]
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii iunie 2021.
Art. 2 – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar/ universitar de stat, inspectoratele scolare si bibliotecile centrale universitare duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.”