In data de 17.05.2021 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 536/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011:

Astfel la aceasta data intra in vigoare modificarile la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicate in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 26/2021.
Aceasta ordonanta de urgenta introduce stimulentul de 1500 lei daca mama realizeaza venituri inainte de 6 luni ai copilului si elimina termenul pentru revenirea la servici, de minim 60 de zile inainte de 2 ani ai copilului, pentru acordarea stimulentului de insertie de 650 lei pana la implinirea varstei de 3 ani.

“Art. 7 – (1) Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) au dreptul la un stimulent de insertie, dupa cum urmeaza:
a) in cuantum de 1.500 lei, daca persoanele indreptatite obtin venituri inainte de implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati. Cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati;
b) in cuantum de 650 lei daca persoanele indreptatite obtin venituri dupa implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati.
(2) Persoanele care au finalizat concediul pentru cresterea copiilor si obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) beneficiaza de stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin. (1) lit. b) dupa implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati. Acest stimulent de insertie se acorda inclusiv persoanelor prevazute la alin. (1).”