ORDINUL nr. 3558/2021 modifica Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.125/2020 privind structura anului scolar 2020-2021:

1. La articolul 1, alineatul (1) si litera c) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 1 – (1) Anul scolar 2020-2021 incepe la data de 1 septembrie 2020, se incheie la data de 31 august 2021 si are 33 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2020-2021 incep la data de 14 septembrie 2020.
(…)
c) pentru clasele din invatamantul liceal – filiera tehnologica, cu exceptia claselor prevazute la lit. a), si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are 36 de saptamani de cursuri.”

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 2 – Anul scolar 2020-2021 se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
1. Semestrul I are 17 saptamani de cursuri dispuse in perioada 14 septembrie 2020-29 ianuarie 2021, astfel:
a) cursuri – luni, 14 septembrie 2020-marti, 22 decembrie 2020;
b) in perioada 26 octombrie-1 noiembrie 2020, elevii claselor din invatamantul primar si copiii din grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta;
c) vacanta de iarna – miercuri, 23 decembrie 2020-duminica, 10 ianuarie 2021;
d) cursuri – luni, 11 ianuarie 2021-vineri, 29 ianuarie 2021.
2. Vacanta intersemestriala – sambata, 30 ianuarie 2021-duminica, 7 februarie 2021.
3. Semestrul al II-lea are 16 saptamani de cursuri dispuse in perioada 8 februarie-25 iunie 2021, astfel:
a) pentru clasa a VIII-a:
(i) cursuri – luni, 8 februarie 2021-joi, 1 aprilie 2021;
(ii) vacanta – vineri, 2 aprilie 2021-duminica, 11 aprilie 2021;
(iii) cursuri in sistem online – luni, 12 aprilie 2021-joi, 29 aprilie 2021;
(iv) vacanta – vineri, 30 aprilie 2021-duminica, 9 mai 2021;
(v) cursuri – luni, 10 mai 2021-vineri, 11 iunie 2021;
b) pentru clasele a XII-a zi si clasele a XIII-a seral si frecventa redusa:
(i) cursuri – luni, 8 februarie 2021-joi, 1 aprilie 2021;
(ii) vacanta – vineri, 2 aprilie 2021-duminica, 11 aprilie 2021;
(iii) cursuri in sistem online – luni, 12 aprilie 2021-joi, 29 aprilie 2021;
(iv) vacanta – vineri, 30 aprilie 2021-duminica, 9 mai 2021;
(v) cursuri – luni, 10 mai 2021 – vineri, 4 iunie 2021;
c) pentru grupele de gradinita si celelalte clase, cu exceptia celor prevazute la lit. a) si b):
(i) cursuri – luni, 8 februarie 2021-joi, 1 aprilie 2021;
(ii) vacanta – vineri, 2 aprilie 2021-marti, 4 mai 2021;
(iii) cursuri – miercuri, 5 mai 2021-vineri, 25 iunie 2021.
4. Vacanta de vara – sambata, 26 iunie 2021-data din septembrie 2021 la care incep cursurile anului scolar 2021-2022.
5. In perioada vacantelor, in unitatile de invatamant cu nivel prescolar se pot organiza activitati educative cu copiii, cu prezenta fizica, cu avizul directiei de sanatate publica.”

3. Dupa articolul 2 se introduc doua noi articole, articolele 2(1) si 2^2, cu urmatorul cuprins:
“Art. 2(1) – Pe durata vacantelor se pot desfasura activitati remediale, cu prezenta fizica, conform prevederilor Ordinului ministrului educatiei nr. 3.300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului national pilot de tip <<Scoala dupa scoala>>, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile respectarii prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordinul ministrului educatiei si al ministrului sanatatii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, daca la nivelul localitatii nu este depasita rata de infectare de 6/1.000 de locuitori.
Art. 2(2) – Pe durata vacantelor se pot desfasura activitati remediale, inclusiv cu prezenta fizica, pentru elevii din clasele liceale, in cadrul subproiectelor finantate prin Proiectul privind invatamantul secundar – ROSE, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordinul ministrului educatiei si al ministrului sanatatii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, daca la nivelul localitatii nu este depasita rata de infectare de 6/1.000 de locuitori.”

4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 5 – (1) Programul national <<Scoala altfel>> se poate desfasura in perioada 5 octombrie 2020-2 aprilie 2021, pe o perioada de 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant.
(2) In saptamana dedicata programului <<Scoala altfel>>, la clasele din invatamantul liceal – filiera tehnologica din invatamantul profesional si din invatamantul postliceal se pot organiza activitati de instruire practica.”

5. Articolele 6 si 7 se abroga.

6. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 8 – (1) Pe durata starii de alerta:
a) activitatile didactice care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant se pot suspenda, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, cu avizul inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si al directiei de sanatate publica judetene/Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si cu aprobarea prin hotarare a comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, pe baza argumentelor legale privind starea de sanatate;
b) suspendarea activitatilor didactice cu prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant se dispune in baza prevederilor Ordinului ministrului educatiei si al ministrului sanatatii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In situatia suspendarii cursurilor conform prevederilor alin. (1) sau conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile privind parcurgerea integrala a programei scolare prin modalitati alternative stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant nu se dispun in perioada vacantelor scolare.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.