ORDINUL nr. 435/2021 (publicat la 30.03.2021) aproba Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala:

“Art. 1 – Se aproba Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumit in continuare sistem informatic, prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 2 – (1) Obligatia de a asigura conectarea la distanta a aparatelor de marcat electronice fiscale in vederea transmiterii de date fiscale catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala revine operatorilor economici prevazuti la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Lunar, Agentia Nationala de Administrare Fiscala transmite catre operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, prin intermediul serviciului “Spatiul Privat Virtual”, mesaje despre eventualele disfunctionalitati privind fisierele transmise de la aparatele de marcat electronice fiscale catre sistemul informatic.
Art. 3 – (1) Conectarea prevazuta la art. 1 se realizeaza pe categorii de contribuabili, incepand cu data de 31.03.2021, cu respectarea urmatoarelor termene:
a) pana la data de 30.06.2021, operatorii economici incadrati in categoria marilor contribuabili;
b) pana la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii si mici;
c) operatorii economici care achizitioneaza aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.12.2021, la data instalarii aparatului de marcat electronic fiscal.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), operatorii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale instalate in zone nedeservite de retele de comunicatii electronice au obligatia completarii si transmiterii declaratiei prevazute in anexa nr. 2 la prezentul ordin, cu respectarea urmatoarelor termene:
a) operatorii economici prevazuti la alin. (1) lit. a), pana la data de 30.06.2021;
b) operatorii economici prevazuti la alin. (1) lit. b), pana la data de 30.11.2021;
c) operatorii economici prevazuti la alin. (1) lit. c), in termen de doua zile lucratoare de la data instalarii aparatului de marcat electronic fiscal.
(3) Categoriile de informatii cuprinse in declaratia prevazuta la alin. (2) sunt detaliate in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(4) Declaratia prevazuta la alin. (2) se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in sectiunea Descarcare Declaratii si se depune in format PDF, cu fisier XML atasat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(5) Operatorii economici care depun declaratia prevazuta la alin. (2) isi vor indeplini obligatiile declarative privind datele fiscale inregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale, cu respectarea prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), dupa caz, respectiv cele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.”