ORDINUL nr. 218/2021 (publicat la 01.04.2021) suplimenteaza bugetul Masurii 2 de la 350 milioane de euro la 626 milioane de euro si modifica Procedura de implementare a masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene, aprobata prin Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr 3.083/2020:

1. Punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2. Bugetul masurii si modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat
Masura este valabila pana la 30 iunie 2021, platile in cadrul masurii vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2023. In conditiile in care valabilitatea masurii va fi prelungita prin modificarea legislatiei in vigoare, prevederea se va aplica de drept si asupra prezentei proceduri.
Bugetul alocat masurii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 220/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, este in valoare totala de 626.292.610,44 euro, din care 470.720.436,80 euro fonduri externe nerambursabile, 73.881.833,15 euro fonduri de la bugetul de stat si coparticipare (cofinantare) de 81.690.340,49 euro de la beneficiari. Prin implementarea masurii se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de maximum 100.500 de beneficiari. Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna septembrie 2020, respectiv 1 euro = 4,8395 lei.”
2. La punctul 6, subpunctul 6.7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“6.7. Termenul de solutionare este de 30 de zile de la data primirii contestatiei. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin e-mail/front office.”